در جست و جو

جلال خرده‌ریزه‌های خصیصه‌های نثری و زبانی را که تا آن موقع در کارهای دیگران شکل گرفته بود جمع کرد و به سبک رسید
1324 که «دیدوبازدید» منتشر شد هیچ‌کس گمان نمی‌برد این شروع یک جریان قدرتمند و ماندگار در نثر فارسی است که به نام جلال آل‌احمد رقم خواهد خورد.