18
شنبه 22 شهریور 1399
شماره 8035
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سال ۹۷ و در زمان مدیریت شهرام کرمی در مرکز هنرهای نمایشی، پیمان شریعتی از تئاترشهر خداحافظی کرد و سعید اسدی مدیر این مجموعه شد.

سینما جان، سلام

دیروز روز ملی سینما بود، روزی که باید سینماها با انبوه تماشاگرانی که مهمان بودند به بلیت نیم‌بها قُرُق می‌شد، اما چنین نشد
هشتاد‌ماه گذشته است. هشتاد‌ماه از آن زمستان عجیبی که قرار شد براساس یک طرح جالب تمام سینماهای کشور یک روز رایگان برای مردم فیلم نشان بدهند.