05
شنبه 22 شهریور 1399
شماره 8035
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جدول 8035
یادداشت
محیط‌بان محمدحسن‌نژاد، محیط‌بان نمونه استان هرمزگان، در حین انجام وظیفه در کوه‌های ارمک به‌دست خواهرزاده خویش شهید شد. ضارب نیز از اندوه فراوان خودکشی کرد.

شکاربان و شکارچی در میدان جنگ

«مگر جلیقه ضد‌گلوله نداشتند؟» این نخستین پرسشی است که در پی خبر اصابت گلوله به محیط‌بانان و جنگل‌بانان کشور مطرح می‌شود. کمبود امکانات سال‌هاست محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را با مشکلات فراوان روبه‌رو کرده و هرچه شکارچیان متخلف و شکارکش‌ها از امکانات به‌روز و مدرن بهره‌ می‌برند، سطح امکانات مدافعان طبیعت کیفیت کمتری پیدا می‌کند.