11
شنبه 22 شهریور 1399
شماره 8035
سیاست
۲۳۰۲۳۶۳۵
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۱
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تجمع اعتراضی مردم ایران در اعتراض به اقدام هتاکانه نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرمص عصر روز پنجشنبه برگزار شد.
10کرسی مجلس در انتخابات میان دوره‌ای دیروز تعیین تکلیف شد

تکلیف 6کرسی مجلس، 1400مشخص می‌شود

امروز تکلیف 10کرسی دیگر از بهارستان، مشخص شد و از این پس شمار نمایندگان حاضر در مجلس به 284کرسی خواهد رسید و تکلیف 6 کرسی باقیمانده آن در بهار سال آینده روشن خواهد شد.