21
شنبه 22 شهریور 1399
شماره 8035
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اعلامیه‌ای بر ضد‌کسروی

سند
​​​​​​​در اعلامیه‌ای که توسط گروهی با عنوان «جمعی از دینداران» نوشته شده است پیش از مرگ و ترورکسروی در واقع دست به افشاگری در مورد وی زده شده است.
سیاستمدار
وقتی یک‌سال پیش از کودتای سوم اسفند، سردبیر روزنامه «حُریت» شد که ارگان حزب سوسیال دمکرات عدالت در باکو بود،26 سال داشت.
همشهری منتشر می‌کند؛ اسناد تازه یافته شده از ترور احمد کسروی به‌دست فدائیان اسلام

پایان‌کسروی

«سیدی به‌سن تقریبا 20ساله، معمم به‌ملاقات اینجانب آمد و شکایت از آقای احمدکسروی می‌نموده که ایشان مجلسی برخلاف دین اسلام تشکیل داده و اظهاراتی برضد‌مذهب می‌نماید و بر هر مسلمانی واجب است که جلوگیری کند و من شاکی هستم.