خانه آیت‌الله طالقانی خانه‌موزه می‌شود

پنجشنبه‌ای که گذشت را می‌توان روزی با عنوان تصمیم‌گیری درباره خانه‌موزه‌ شدن محل سکونت شخصیت‌های برجسته فرهنگی، علمی و دینی کشور در تهران دانست؛ از موزه شدن خانه آیت‌الله طالقانی گرفته تا تبدیل خانه پروفسور حسابی به مرکز نوآوری شهری.