12
شنبه 22 شهریور 1399
شماره 8035
جامعه
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از چرایی حذف دختران دانش‌آموز از جلد یکی از کتاب‌های درسی

رانده‌شدگان کتاب‌های درسی

وزیر آموزش و پرورش دستور پیگیری و اصلاح جلد کتاب‌ها را صادر کرده است
باز هم حذف؛ این بار تصویر دختران از روی جلد برخی از کتاب‌های درسی به بهانه شلوغ بودن بیش از حد طرح، آن هم درحالی‌که دختران نیمی از جمعیت دانش‌آموزی کشور را تشکیل می‌دهند و در سده اخیر بسیاری از آنها کرسی‌های مهم علمی و تحقیقاتی را در دانشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی به ‌خود اختصاص داده‌اند.