24
شنبه 22 شهریور 1399
شماره 8035
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نخستین شهردار زن کردستان در گفت‌وگو با همشهری

اهل عقب‌نشینی نیستم

سروه قادر خانزاده، شهردار بانه از موافقت‌ها و مخالفت‌ها با انتخابش به ‌عنوان نخستین شهردار زن می‌گوید
گفت‌وگو
حضور زنان در رأس نهادهای تأثیرگذار آنقدرها پرتعداد و چشمگیر نیست و به نظر می‌رسد هنوز نگاه سنتی در حوزه‌های مدیریتی وجود دارد؛ نگاهی که گاهی از دل خود جامعه زنان تقویت و مانع شکوفایی حضورشان در عرصه‌های مدیریتی می‌شود تا خودشان بیش از هر کسی مقصر وضعیت فعلی باشند.