24
دو شنبه 10 شهریور 1399
شماره 8025
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
علی اصغر امیرانی بیجاری گروسی کردستانی، مؤسس و گرداننده مجله «خواندنیها» دقیقا با همین «ها»ی متصل به خواندنی، در شماره اول این مجله به تاریخ شهریور 1319 در مطلبی با عنوان «بیان مقصود» هدف از انتشار خواندنیها را چنین بیان کرده است: «... بسیاری از مطالب خواندنی سودمند که از نظر پرورش توده دارای نتایج گران‌بهایی است در مطبوعات کشور چاپ می‌شود ولی مردم یا به واسطه عدم‌فرصت و یا از نظر دسترس‌نداشتن به آنها از استفاده محروم می‌مانند».
در این یکصدسال قرن سیزدهم، شاید در میان جامعه زرتشتی ‌مذهبان ایران، کسی را به تأثیرگذاری ارباب کیخسرو شاهرخ نتوان یافت.
منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شماره سند: 1455659.
جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۱۸ شروع شده بود. ایران خیلی زود اعلام بی‌طرفی کرد اما همه می‌دانستند که رضاشاه به سمت آلمان هیتلری گرایش دارد. گردش به سوی آلمان و فاصله گرفتن از انگلستان از چند سال قبل شروع شده بود.

چه‌کسی ارباب را کشت؟

هنوز گره قتل کیخسرو شاهرخ باز نشده است
۱۱ تیر‌ماه ۱۳۱۹ کسانی که از خیابان کاخ در حوالی تقاطع سزاوار می‌گذشتند پیکر مردی را دیدند که در هم شکسته روی زمین افتاده بود. 2 روز طول کشید تا آنها فهمیدند آن مرد ناشناس کسی نیست جز ارباب کیخسرو شاهرخ.
پاسداشت زبان

پاسداشت زبان

معین، طلیعه نسل دوم پژوهشگران مدرن زبان فارسی بود
سال1319 محمدمعین «حافظ شیرین سخن» را منتشر کرد که نوید پژوهشگری کوشا در زبان فارسی می‌داد.
یزد ‌بار دیگر صاحب گلبهار می‌شود
یزد ‌بار دیگر صاحب گلبهار می‌شود
داستان دست به قلم شدن مهدی آذریزدی در باغ دلگشای اهل کتاب
«همین که قفسه‌ها پر از کتاب شد، کودکان دبستانی که از بازار می‌گذشتند به هم خبر دادند که بچه‌ها اینجا هم یک گلبهار باز شده».
PDF صفحه چهارم قرن
کوتاه صفحه چهارم قرن
افتتاح رادیو در چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹بی‌تردید مهم‌ترین اتفاق و پرجلوه‌ترین گردشگاه برای انواع موسیقی در ایران محسوب می‌شود.