مهار تورم و پایان رانت ارزی ؛ این بار جدی است

نوبت برچیدن بساط رانت ناشی از دلار 4200 تومانی فرارسیده است و پس از اعلام نظر حسن روحانی، رئیس جمهور و موضع‌گیری صریح عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با توزیع ارز با نرخ تثبیت شده دولتی به نظر می‌رسد پازل بعدی اصلاح سیاست‌های اقتصادی با اولویت دادن جدی به مدیریت نرخ رشد نقدینگی و پایان دادن تدریجی به بساط رانت ارزی تکمیل می‌شود.