10
دو شنبه 10 شهریور 1399
شماره 8025
ایرانشهر
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اهواز شهر‌ بی زمین

هجوم شرکت‌های‌نفتی و صنایع مختلف به حریم اهواز و حاشیه‌های آن و تصرف زمین‌ها از سوی نهادهای عمومی، امکان توسعه شهر، ساماندهی‌حاشیه و تنفس را از شهروندان گرفته است
ایرانشهر
850 هزار حاشیه‌نشین، خوزستان را به دومین استان از نظر وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل کرده است؛ آماری که طبق سرشماری سال 95 با جمعیت خراسان‌شمالی برابری می‌کند و از استان‌های خراسان‌جنوبی، کهگیلویه ‌و بویراحمد، سمنان و ایلام بیشتر است.