18
دو شنبه 10 شهریور 1399
شماره 8025
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
موج اول کرونا فرصت مغتنمی بود برای پرسه‌زنی در کتابخانه‌های دیجیتال وطنی.
گفت‌وگو با رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

ما به انقلاب دیجیتال نیاز داریم

گفت‌و گو
شیوع کرونا و لزوم رعایت قرنطینه خیلی‌ها را به سمت استفاده از منابع دیجیتال سوق داد و کمبود‌ها و مشکلات جدی‌ای را که در این زمینه وجود دارد، آشکار کرد.