11
دو شنبه 10 شهریور 1399
شماره 8025
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قضایی
​​​​​​​با پایان مهلت 2ساله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف به دادگاه‌های استجازه‌ای، محاکمه متهمان اقتصادی شکل غیرعلنی به‌خود گرفته است.

میدان‌داری از بهارستان

سفرهای استانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از استان خوزستان آغاز شد
مجلس
محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس نخستین سفر استانی‌اش را از خوزستان کلید می‌زند و بنا دارد شهر به شهر برود تا در ردای سکان‌دار بهارستان بی‌واسطه با مردم در ارتباط باشد.