کرونا Xعلم

یک شرکت کره‌ای ماسک جدیدی ساخته است که با نصب باتری قابلیت تصفیه هوا دارد. مدت زمان شارژ این باتری بین 2تا 8ساعت است.