کارمندی که رئیس شد

فخری راستکار در سال 1319 به ‌عنوان کارمند فنی وارد مجلس شد
در سال1317 که فخری، دختر حبیب‌الله راستکار اسعدالسلطنه و منیرالسلطنه، در نخستین کلاس کتابداری 0 که به ابتکار وزارت فرهنگ تشکیل شده بود 0 شرکت کرد، احتمالا کسی به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد که او روزی رئیس کتابخانه مجلس شورای ملی شود.