پازل دیپلماسی منطقه‌ای ایران تکمیل می‌شود

وزارت امورخارجه ایران روزهای پرکاری را می‌گذراند؛ از یک‌سو از فردا هشتمین دور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز می‌شود و ازسوی دیگر حسین امیرعبداللهیان در هفته‌های اخیر وقت زیادی را برای گسترش دیپلماسی منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی ایران صرف کرده‌است؛ تلاش‌هایی که دیدار و گفت‌وگوی وزیرامورخارجه کشورمان با معاون امور دیپلماتیک وزارت امورخارجه عمان آخرین آنها به‌حساب می‌آید.