تکثیر تحقیق برای نمره و تکلیف

چیزی تا پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌ها و شروع امتحانات باقی نمانده و برخی از دانشجویانی که ترم آخر کارشناسی ارشد یا دکتری هستند، این روزها سرشان به نوشتن پایان‌نامه گرم است.