دنبال تضمین در بهره‌مندی از مزایای برجام هستیم

کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم سابق ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین بوده است. او در مذاکرات میان ایران و آژانس یکی از چهره‌های خبرساز در وین بود.