12
یکشنبه 5 دی 1400
شماره 8397
سلامت
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اظهارنظر درباره رفتار سویه اومیکرون و رقم‌خوردن پیک ششم در کشور هنوز زود است، اما به تأکید دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اگر بی‌توجهی نسبت به پروتکل‌ها و واکسیناسیون صورت گیرد، تا چند هفته آینده شیوع گسترده اومیکرون در کشور رقم خواهد خورد.
میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور همچنان زیر 50درصد47.33 است و این هشداری جدی در مواجهه با سویه اومیکرون است که تا ظهر دیروز 8مورد ابتلای قطعی به آن در کشور گزارش شده اما موارد مشکوک زیادی وجود دارد.
ماجرای کمبود پزشکان متخصص در مناطق محروم

پزشک نداریم،‌لطفا بیمار نشوید

گزارش
مناطق محروم، با بحران کمبود پزشک متخصص مواجهند؛ با اینکه پیش از این و در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، برای ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم، طرح‌های تشویقی درنظر گرفته شده بود، اما با گذشت نزدیک به 7سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از این وعده‌ها فراموش شده است.