06
یکشنبه 5 دی 1400
شماره 8397
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
18سال پس از زلزله

درس‌هایی که از بم نیاموختیم

18سال از زلزله دهشتناک بم می‌گذرد‎؛ زلزله‌ای که 30هزار جان‌باخته، 5/1میلیارد دلار خسارت مالی، ۵۲۰۴کودک بی‌سرپرست، 1500زن سرپرست خانوار و 248مورد ضایعه نخاعی روی دست‌مان گذاشت و یکی از ویرانگرترین زلزله‌های جهان نام گرفت به‌طوری که ۱۰۰درصد سازه‌های شهر و ارگ بم با بیش از 2500سال قدمت طی آن ویران شدند.