گروگانگیری برای تسویه‌حساب با مالخر

صاحب تعمیرگاه وقتی متوجه شد که 2نفر از کارگرانش قطعات خودروها را می‌دزدند و به یک مالخر می‌فروشند به جای رفتن نزد پلیس تصمیم گرفت خودش مالخر را گوشمالی دهد که این کار باعث دستگیری‌اش شد.