زم فهرست دورزنندگان تحریم را لو می‌داد

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.