هدایت موارد مشکوک کرونا به بیمارستان ها

درمانگاه ها و کلینیک ها با توجه به مراجعه بیش از حد شهروندان موظف شدند آنها را فقط به بیمارستان‌های تعیین شده برای تشخیص کرونا هدایت کنند
کرونا همچنان در کشور قربانی می گیرد و تجهیز برخی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در استان های مختلف که برای پذیرش بیماران مبتلا به حالت آماده باش درآمده، ادامه دارد.