افزایش کروناستیزی در ایران و حومه
تمهیدات کشورهای همسایه ایران برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با قوت ادامه دارد
اقدامات احتیاطی ایران و کشورهای همسایه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها، تردد اتباع ایرانی و عراقی میان 2کشور برای 15روز از سوی دولت عراق ممنوع شده و ترکیه نیز ضمن بستن مرزهای ورودی خود، فقط به کامیون‌های غیرایرانی اجازه ورود به خاک خود را می‌دهد.