14
سه شنبه 6 اسفند 1398
شماره 7890
بازار
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

رشد صادرات، پیاز را گران کرد

با وجود رشد تولید، قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم پیاز بین 7 تا 10 هزار تومان است .

دو قدم مانده به گل...

در روزهای نزدیک عید آنهایی که پیشباز بهار می‌روند جعبه‌های بنفشه، پامچال و شمعدانی را می‌خرند و به باغچه‌ها و حیاط خانه‌هایشان جانی تازه می‌بخشند
آخرین‌ ماه سال هم از راه رسیده و کم‌کم شهرها رنگ و بوی عید می‌گیرند.