11
سه شنبه 6 اسفند 1398
شماره 7890
سیاست
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سیدامیر‌حسین قاضی‌زاده هاشمی در پایان جلسه علنی دیروز مجلس ‌ 3سؤال از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را اعلام وصول کرد.
مجلس
با انتخابات روز جمعه، نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی مشخص شدند؛ حدود 3‌ماه تا پایان مجلس دهم و افتتاح مجلس یازدهم باقی مانده است.
بررسی جایگاه زنان در انتخابات مجلس

همیشه اقلیت

مجلس
تعداد و درصد حضور نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس همواره مورد توجه بوده است.