19
سه شنبه 6 اسفند 1398
شماره 7890
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
امروز در کشور با محدودیت منابع مالی عمرانی مواجه هستیم و حضور بخش خصوصی تنها راه باقی‌مانده برای توسعه پایدار است.
گفت‌وگو با خیراله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی

عوارض تهران- شمال به کمتر از 40هزار تومان می‌رسد

رئیس‌جمهور اصرار به کاهش نرخ عوارض قطعه یک آزادراه دارد
آزادراه تهران- شمال مدت‌هاست که تبدیل به سؤال خبرنگاران در نشست‌های خبری شده است.