پیش‌بینی حمله قلبی با هوش مصنوعی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در مواردی حتی بهتر از پزشکان، احتمال حمله قلبی را از روی اسکن‌های مرسوم تشخیص دهد
هوش مصنوعی راهش را در دل مراقبت سلامتی باز کرده است و یکی از نخستین ایستگاه‌های آن نیز راحت‌ترکردن خواندن اسکن‌هایی است که پزشکان برای بیماران تجویز می‌کنند.