• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
شنبه 26 آبان 1397
کد مطلب : 37704
+
-

بررسی نظام بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه مناطق

نشست مشترک معاونان هماهنگی و امور مناطق و برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران برای بررسی نظام بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه مناطق در سال 1397با حضور شهرداران عضو کارگروه مشورتی برنامه و بودجه منابع انسانی و مالی، مدیران و مشاوران دو معاونت برگزار شد.
به گزارش همشهری، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به نتایج گزارش کارگروه مشورتی برنامه و بودجه، منابع انسانی و مالی این معاونت گفت: با ارائه راهکارهای کارشناسی برای حل موضوع تخصیص و اعتبار شهرداری‌های مناطق مسائل تخصیص بودجه مناطق حل خواهد شد. شاپور رستمی با اشاره به اینکه بخشی از امور ستاد با پیش‌بینی مقررات مربوطه به مناطق قابل تفویض است، اضافه کرد: تیمی مشترک از معاونت برنامه‌ریزی و کارگروه مشورتی برنامه و بودجه برای بررسی مسائل بودجه‌ای مناطق تشکیل و موضوعات قابل تفویض حوزه برنامه‌ریزی و بودجه به مناطق بررسی و نهایی می‌شود. ضمن اینکه اهتمام معاونان برنامه‌ریزی هر منطقه درباره موضوعات بودجه‌ای بخشی از مسائل و مشکلات مناطق را کاهش خواهد داد. اوگفت: نگهداشت وظیفه ذاتی امور جاری در شهرداری و انجام آن مهم و ضروری است و به‌طور معمول در قراردادهای نگهداشت شهر، پیمانکاران برای مدت کوتاه انتخاب نمی‌شوند، بلکه برای یک دوره یکساله انتخاب می‌شوند. از این‌رو تهیه و تدوین تقویم زمانی و جلسات و تصمیمات کمیته تخصیص راهکاری برای مشکلات پیش روی مناطق است و با تهیه تقویم زمانی متناسب با پیشرفت پروژه‌ها و یا امور جاری در شهرداری از مشکلات تخصیص مناطق کاسته می‌شود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید