• پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
  • الْخَمِيس 17 شوال 1443
  • 2022 May 19
شنبه 25 دی 1400
کد مطلب : 150798
+
-

درآمدی بر تاریخ بلوچستان

کتاب
درآمدی بر تاریخ بلوچستان

این کتاب اثری است نوشته محمود زند مقدم که از سوی انتشارات آبی پارسی منتشر شده است. نثر این کتاب معرف شیوه نگارش و زبان و بیان متفاوت محمود زند مقدم در «حکایت بلوچ» است که کلمات را به خدمت می‌گیرد تا نثری شاعرانه و روایتی خواندنی به‌دست دهد. «درآمدی بر تاریخ بلوچستان» نیز به همین شیوه نوشته شده و از تاریخ پرفرازونشیب بلوچستان قصه‌ای خواندنی ساخته است. با این حال در بخش دوم کتاب رویکرد روایی تاریخ کنار می‌رود و موضوعاتی مانند مهاجرت، اسکان و راه و غارت که هویت تاریخی قوم بلوچ را متأثر کرده است، مورد توجه قرار می‌گیرد.
 محمود زند مقدم، پژوهشگر فرهنگ مردم بلوچ متولد 1317است. تاکنون کتاب‌هایی مانند مجموعه 7جلدی «حکایت بلوچ» درباره اقلیم و زندگی مردم بلوچ، «آدم‌های سه قران و سه شاهی»، «قلعه»، «آفاق جزیره قشم: مردمان روستاها، بندرها، روستابندرها، بندها، کشت و کار، دریانوردی و صید و صیادی» و «از سرزمین بی‌پرنده تا قلعه» را نوشته است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید