50
شنبه 7 اردیبهشت 1398
شماره 7647
استان‌ها
23023438
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قیمت مسکن به کدام سو می‌رود

دیدگاه
بازار مسکن، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی، همزمان با آغاز سال جدید نگرانی‌هایی
ویژه
پارس آباد بعد از اردبیل دومین مرکز شهر پرجمعیت استان است
ارومیه بزرگ‌ترین شهر آذربایجان غربی است و تاریخ غنی‌ای را نیز با خود به همراه دارد
حرکت رو به جلو صنعت سبزوار در این سال‌ها اقبال بخش خصوصی را برای شروع فعالیت تولیدی