18
شنبه 7 اردیبهشت 1398
شماره 7647
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای همشهری

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.
ویژه
تشکیل کمیته بازگشت سیل‌زدگان در خوزستان/پرداخت کمک‌هزینه اسکان به سیل‌زدگان لرستان/  ایجاد کانال جدید برای مدیریت سیلاب سیستان/بیمه بیکاری برای کارگران سیل‌زده گلستان

کودکان سیل‌زده خواب آرامش می‌بینند

استاد دانشگاه جندی شاپوردرباره تبعات اضطراب ناشی از بحران سیل برای کودکان در مناطق سیل‌زده خوزستان هشدار داد
خوزستان
«دزد، دزد، دزد». شبی چند بار از خواب می‌‌پرد و هراسان به دور و اطراف نگاه می‌کند.