امارات؛ دروازه قاچاق طلای آفریقا
کمی دور از جنجال‌های سیاسی و جنگ‌های بی‌پایان خاورمیانه و آفریقا که البته جذابیت بالایی نیز برای رسانه‌ها دارد، تحولات اقتصادی در جریان است که نقش مهمی در مناسبات منطقه و حتی جهان ایفا می‌کند؛ تحولاتی که در نقشه‌ای کلان‌تر به خوبی می‌توان ارتباط آنها را با بحران‌های سیاسی- نظامی جهان امروز، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا درک کرد.