میکروروبات به‌جای مسواک
محققان دانشگاهی میکروروباتی را اختراع کرده‌اند که شاید در آینده جای مسواک‌های سنتی را بگیرد.