10برش از بودجه98

شهردار تهران دستورالعمل اجرایی بودجه۹۸ شهرداری تهران را ابلاغ کرد تا چراغ راه اقداماتی که امسال باید اجرا شود، روشن ‌شود
«رونق فعالیت‌های عمرانی، افزایش درآمدهای پایدار، تلاش در راستای بازآفرینی شهری و بهبود نما و منظره و کاهش هزینه‌های زائد»؛