پنج شنبه 22 فروردین 1398
کد مطلب : 52080
+
-

مثبت100

   من منتظر بهترین‌ها هستم و بهترین‎ها را آرزو دارم و به بهترین نحو عمل می‌کنم.
  همانطور که خورشید پس از رفتن شب طلوع می‌کند، موفقیت نیز پس از شکست و مشکلات ظاهر می‌شود.
  اگر فردی به موفقیت برسد، این بدان معناست که دیگران و ازجمله من هم می‌توانم به آن برسم.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :
مثبت100
مثبت100
مثبت100