سینما جام جهانی را از دست داد

پخش مسابقات فوتبال در پردیس‌ها منتفی شد
جام جهانی ۲۰۲۰ در حالی از امروز در قطر آغاز می‌شود که پخش این مسابقات در پردیس‌ها منتفی شده است.