شهیدان کتابخوان!

در این سال‌ها هر زمان صحبت از شهدا و رزمندگان دوران دفاع‌مقدس شد، بیشتر به خاطرات حضورشان در جبهه و شرح رشادت‌هایشان برای دفاع از میهن پرداخته‌ایم.