08
یکشنبه 29 آبان 1401
شماره 8643
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

باز کن پنجره را

رویداد
بیل گیتس یک پسربچه درس‌نخوان نابغه بودکه مدرسه را بی‌خیال شد و از گاراژ خانه‌شان دنیای کامپیوتر را ترکاند و بعدها پولدارترین آدم جهان شد.
ویژه
روزانه میلیون‌ها نفر، به این امید که سالم و سرخوش و زنده به مقصدشان برسند، از خانه بیرون می‌آیند و به جاده‌ها و خیابان‌ها می‌زنند.
منوچهر آتشی، اسطوره ادبیات جنوب ایران است.
در سینمای ایران، در حدود نیم قرن اخیر، هر سال فیلم‌هایی ساخته شدند و روی پرده رفتند که تاریخ‌ساز شدند؛ آثاری ماندگار که یادگاری شدند برای نسل امروز و فردا.
ایالت‌های سردسیر در آمریکا ازجمله نیویورک با برف‌های پاییزی بیگانه نیستند.

اول آخر

پاییز بی نشان از باران و در التهاب برگ...
پول بگیر و اثاث‌کشی کن

پول بگیر و اثاث‌کشی کن

شهرهای مختلف در ایتالیا، در سال‌های اخیر با هم برای جذب ساکنان جدید به رقابت می‌پردازند .
گوسفندان دایره‌ای
گوسفندان دایره‌ای
یک گله گوسفند در چین، به‌خاطر رفتار عجیبی که از خود نشان می‌دهند، به شهرت جهانی رسیده و البته سؤال‌های زیادی را در ذهن مردم مطرح کرده‌ است.
دیالوگ
خب بهتره به  چیزهایی که ندارم فکر نکنم. به جاش به چیزهایی که دارم فکر می‌کنم. من یه عالمه امید دارم، بهتره به امیدم فکر کنم... .
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
یکی از دلچسب‌ترین صبحانه‌ها، نیمرو، املت، تخم‌مرغ عسلی و کلیه ملحقات حاصل از تخم‌مرغ در سراسر جهان است!
حسی پیدا در چشم و چهره ، یا واکنشی از سوی پیری انگار برساخته از جنس چوب‌تنه‌ درختِ سال‌خوردِ گلابی، که خوب می‌فهمیش اگر عمری گذرانیده باشی در مسیر آن یک نهال گلابی از جوانی به پیری‌رسیده.