23
یکشنبه 29 آبان 1401
شماره 8643
تاریخ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حجاب را میراث دختر پیامبر ص می‌دانستند

نگاه
بانو عذرا جعفری، از فرزندان زنده‌یاد علامه محمدتقی جعفری است.
ویژه
چاپ هفتم کتاب «آزادی و خیانت به آزادی» نوشته «آیزایا برلین» با ترجمه عزت‌الله فولادوند از سوی نشر ماهی منتشر شد.
دین غالب مردم ایران در عصر ساسانی دین زرتشتی بوده اما چنان نبوده که یک صورت واحد از این دین وجود داشته باشد
کتاب «آس و پاس در پاریس و لندن» اثر «جورج اورول» با ترجمه بهمن دارالشفایی از سوی نشر ماهی به چاپ دهم رسیده است.

بی‌درنگ به مصاف انحرافات می‌رفت

سیره علمی و عملی زنده‌یاد علامه محمدتقی جعفری، در آیینه 5روایت
گزارش
روزهایی که بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر سالروز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله علامه محمدتقی جعفری است. هم از این روی و در نکوداشت تکاپوی علمی و عملی آن دانشمند نامدار، او را در آیینه روایت 5تن از اطرافیان و دوستانش بازخوانده‌ایم.