چرا تخم‌مرغ گران شد؟

درحالی‌که مرغ در هفته‌های اخیر زیر قیمت مصوب به فروش رسیده، افزایش قیمت تخم‌مرغ ادامه دارد
نوسان قیمت مرغ و تخم‌مرغ همچنان ادامه دارد.