وضعیت تولید صنعتی ایران در دهه90
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی تحولات در ساختار تولید و تجارت بخش صنعتی ایران در یک بازه زمانی 20ساله بین سال‌های 2000 تا 2020 میلادی اعلام کرد: در فاصله سال‌های 2000تا 2010همزمان با سال‌های برنامه سوم و چهارم سهم تولید صنعتی از کل ارزش افزوده از حدود 9به 14درصد افزایش یافت.