پناهجویان؛ اَبَربحران سیاسی اروپا

اختلاف نظر بر سر پذیرش پناهجویان، ایتالیا و فرانسه را رودرروی هم قرار داده است
تنش‌های فرانسه و ایتالیا، دو عضو اتحادیه اروپا، بر سر مسئله پناهجویان به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده است.