10
یکشنبه 29 آبان 1401
شماره 8643
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

متناسب با رفتار دشمن، رفتار می‌کنیم

احزاب
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به آشوب‌ها و اغتشاشات 2ماه اخیر گفت: «هر کاری می‌کنند که انقلاب اسلامی متوقف شود، اما با حضور مداوم مردم و رهبری، این انقلاب سر جای خودش باقی است.
ویژه
در جنگ‌ نوین ترکیبی و شناختی، نظام ارزشی خانواده، مورد هدف قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام برای حیثیت و جایگاه فنی آژانس نامطلوب بود.»

آبان پرماجرا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید نظام سلطه آبان57 را ماه ننگ خود نزد ملت می‌داند
گزارش
«آبان‌» در تاریخ جمهوری اسلامی ایران پرمعنا و مترادف با استکبارستیزی است؛ ماهی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به رنگ خون شهدای دانشجو درآمد و نخستین آبان پس از پیروزی انقلاب نیز در ادامه همین مسیر منجر به واقعه‌ای شد که انقلاب دوم نامیده شد.