شوراها بهترین مشاور دولت هستند

یازدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.