تقلب و مجازات آن

«تقلب» در مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی یکی از تخلفاتی است که می‌تواند آثار زیانبار زیادی برای جامعه به‌وجود آورد.