ترافیک مکمل کرونا
در شرایط تعطیلی طرح‌های ترافیکی ترددهای مرکز پایتخت به اوج خود رسید
پایتخت شاید از ویروس کرونا جان سالم به‌در ببرد، اما از ترافیک نه! البته این نسخه‌ای است که مسئولان دولتی برای تهران پیچیده‌اند و باید تبعات آن را نیز مشاهده کنند.