اتحاد جهانی علیه کرونا با زدن ماسک

دیدن افرادی که ماسک به‌صورت زده‌اند، یادآور وجود پاندمی و در نهایت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی است
اخیرا 3نفر از محققان برجسته دانشگاه کمبریج در مجله The BMJ مقاله‌ای منتشر کرده‌اند که به اهمیت استفاده از ماسک حتی از نوع پارچه‌ای در دوران پاندمی COVID-19 اشاره کرده است.