پاسخ مسئولان/ مالک ملک حقانی اقدامی برای ادامه عملیات ساختمانی انجام نداده است

روابط‌عمومی شهرداری منطقه 3پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان «آیا شهرداری متوجه تخلف در ملک حقانی نبود» در ستون «با مردم» روز 31مردادماه پاسخ داده است: در ملک موصوف که دارای پروانه ساختمانی است 6طبقه زیرزمین، همکف و 27طبقه اداری و تجاری پیش‌بینی شده که عملیات ساختمانی در زیرزمین‌ها در مرحله سفت‌کاری و طبقات در مرحله اتمام سقف‌ها و صرفا ضلع جنوب‌غربی و شمال‌غربی در مرحله گودبرداری است و تمامی عملیات ساختمانی از سنوات گذشته متوقف بوده و طبق سوابق موجود در پرونده، با توجه به مغایرت اجرا با نقشه‌های مصوب در سال‌های 95و96نسبت به توقف عملیات ساختمانی مطابق اخطارهای مورد نیاز اقدام شده است و پروژه نیز از آن تاریخ تاکنون متوقف و رها شده است و مالک هیچ‌گونه اقدامی تاکنون جهت ادامه عملیات ساختمانی صورت نداده است.