20
چهار شنبه 9 خرداد 1403
شماره 9111
فرهنگ شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چاپ 11 میلیون کتاب کمک‌درسی فقط‌دریک سال

عدد خبر
براساس آمار منتشر‌شده در خانه کتاب و ادبیات ایران باید گفت که کتاب‌های کمک درسی از نظر تعداد عنوان، قیمت و میانگین صفحه در سال گذشته در رتبه اول قرار دارد.
ویژه
پاشنه‌آشیل نظام آموزشی ما کجاست که کتاب‌های کمک‌آموزشی و درسی توانسته‌اند بین معلمان و دانش‌آموزان جای خود را باز کنند و از درس و مشق بچه‌ها پول کلان در بیاورند؟
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش: با حمایت رئیس‌جمهور شهید، امسال 105هزار مجوز استخدام گرفته شد و مرحله ارتقای رتبه‌بندی با آیین‌نامه جدید امسال آغاز می‌شود.

پشت پرده مافیای کمک درسی

کاسبی میلیاردی از پاشنه‌آشیل نظام آموزشی مدارس
گزارش
هر دانش‌آموز ایرانی دو برابر کتاب درسی، کتاب کمک‌آموزشی دارد.